img1
Go getters...
we see you.
At Lowell, we do things differently. We're all about breaking the norms and finding new ground. 
img1
Våra värderingar är grunden för allt vi gör.
Lowell vilar på en stark värdegrund som är basen i allt vi gör. Denna värdegrund sammanfattas i våra fem värderingar som återspeglas i hur vi utför vår dagliga verksamhet och hur vi fattar beslut för att bidra till en hållbar och långsiktig ekonomi – för såväl företag som för deras kunder.
Pioneering
Vi säkerställer framgång genom att vara nytänkande och snabbrörliga. Vi utvecklar lösningar och ligger i framkant inom analys vilket bidrar till bättre beslut. Vi vill att våra medarbetare ska våga utmana gamla sanningar och presentera nya lösningar genom att vara modiga och nytänkande, helt enkelt Pioneering.
img1
img1
Ambition
Vi strävar efter att vara bäst och en del av detta är att ständigt identifiera nya vägar och metoder för att förse våra kunder med specifika lösningar. 


Compassion
Vi värnar om både våra kunder och deras kunder och ser därför till individens behov och den personliga situationen bakom varje ärende. Respekt är grunden för hur vi samarbetar och interagerar med alla, såväl med kunder som mellan kollegor på Lowell. 
img1
img1
Excellence
Vi arbetar tillsammans för att våra kunder ska få förbättrade ekonomiska förutsättningar genom stabila kassaflöden och skapa bästa möjliga resultat - för alla parter och i allt vi gör. 
Responsibility
Vi får och vinner förtroende genom att alltid vara transparenta, pålitliga och korrekta. 
img1
img1
Gå med i vår Talent Community
Vi kommer meddela dig när vi har relevanta tjänster som kan passa dig.